آی پت

جستجو ...
آی پت

فرج زاده

3 ماه پیش
|
14آی پت
آی پت0آی پت

تنگی نفس و افتادگی بال

سلام قناری ماده من هفته پیش فقط یکی از بالاشو افتاده نگه میداشت الان جفتشو افتاده نگه میداره یکمم تند تند نفس میکشه یعنی وقتی نفس میکشه دمش تکون میخوره...هیچ علائم دیگه ای نداره غذا خوب میخوره پروازم میتونه بکنه هر از گاهی جیک جیکم میکنه توروخدا کمکم کنید اگه مشکلی داره زودتر حلش کنمآی پت