آی پت

جستجو ...
آی پت

Kanke

7 ماه پیش
|
73آی پت
آی پت0آی پت

عفونت ریه عروس هلندی چیست؟

عفونت ریه عروس هلندی چیست؟عروس هلندی من عطسه می‌کنه و پرهاشو می‌کنه آیا پرنده من عفونت ریه داره؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 7 ماه پیش

ریه جایی هست که پرنده نفس می‌کشه وقتی میکروب اونجا رشد کنه میشه عفونت ریه

مشاوره حضوری (به زودی)