آی پت

جستجو ...
آی پت

شادی

5 ماه پیش
|
87آی پت
آی پت0آی پت

مدفوع خوری سگ

سگم مدفوع گربم را خورده گربم دو سری واکسن زده و از بچگی پیش خودمون بوده و سالمه خیلی نگرانم، چیزیش نمیشه ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

این موضوع جای نگرانی نداره و اگر مقدار مدفوعی که خورده زیاد نباشه به ندرت ممکنه مشکلی پیش بیاد

مشاوره حضوری (به زودی)