آی پت

جستجو ...
آی پت

Panic Point

6 ماه پیش
|
107آی پت
آی پت0آی پت

عروسه لندی

سلام. پرنده تو پرریزیه اگه لونه براش بگزاریم اشکالی داره؟ برای تخم و.. تا لونه گرم کردن پرریزی تموم میشه‌..آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

سلام. خیر نباید لونه بذارید و باید صبر کنید پرریزی تمام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)