آی پت

جستجو ...
آی پت

رضا

6 ماه پیش
|
107آی پت
آی پت0آی پت

کشتن بدون درد

با چه روشی سگ مبتلا به دیستمپر را بدون درد میشه کشتآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

چندین روش وجود داره ولی برای این کار باید حیوان را ببرید کلینیک دامپزشکی تا اونجا انجام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)