آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطمه

3 ماه پیش
|
70آی پت
آی پت0آی پت

نوزاد خرگوش

یه نوزاد خرگوش دارم چی میتونم بهش بدم برای تغذیه اش .... دوتا خرگوش دیگه هم دارم ولی کوچک هستن و شیر ندارند برای تغذیه این نوزاد خرگوشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

تا سن ۱۰ روزگی باید فقط از شیر مخصوص بچه گربه استفاده بشه. از ۱۰ روزگی میشه از مقادیر کم سبزی مثل یونجه شروع کرد و از ۲۰ روزگی به بعد آرام آرام پلت خرگوش هم میشه به غذای خرگوش اضافه کرد و از ۲۸ روزگی به بعد هم باید شیرزاد قطع کرد و فقط یونجه و پلت بخوره

مشاوره حضوری (به زودی)