آی پت

جستجو ...
آی پت

علی رضا

3 ماه پیش
|
54آی پت
آی پت0آی پت

پردر نیاوردن جوجه عروس هلندی

جوجه حدودا سه هفته میباشد پرهاش نوک بال ودمش در اومده بدنش اصلا پر ندارهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

پرهای عروس هلندی به شکل نوبتی رشد میکنند و ممکنه بعضی وقتها پرهای بدن دیرتر از پرهای بال رشد کنند که جای نگرانی نداره و با کمی تاخیر رشد خواهد کرد.

مشاوره حضوری (به زودی)