آی پت

جستجو ...
آی پت

گوهرتاج

5 ماه پیش
|
53آی پت
آی پت0آی پت

طوطی برزیلی

طوطی نر داریم حدود پنج سالش هست بلد نیست جفت گیری کند ولی ماده ش خوب است.آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

معمولا این حالت به ندرت در بعضی از عروس هلندی ها دیده میشه و متاسفانه راه حل خاصی ندارد و علت اون جذب نشدن به پرنده ماده است

مشاوره حضوری (به زودی)