آی پت

جستجو ...
آی پت

محدثه

5 ماه پیش
|
25آی پت
آی پت0آی پت

پرهای مرغ عشق

ببخشید فقط یه سوال اینکه چرا پرهای زیر شکم ماده میریزه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

ریزش پرهای شکم ممکنه از مشکل کبدی و یا آلودگی انگلی و میکروبی روده باشه. قبل از هر چیز باید ببرید دامپزشکی تا از مدفوع نمونه برداری کنه

مشاوره حضوری (به زودی)