آی پت

جستجو ...
آی پت

فندوق

5 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

پر سیاه

ببخشید پر های عروس من سیاه شدن باید چجور پاک کنم؟؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

اگر سیاه شدگی به دلیل کثیفی باشه میتونید پرنده رو کامل بشورید و حمام بدید ولی اگر سیاه شدگی به دلیل تغییر رنگ پرنده باشه که نیاز هست بصورت حضوری توسط دامپزشک معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)