آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
5 ماه پیش
|
90آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام عروس هلندی هام رفتن توی پرریزی چه کار کنم زود پریریزیشون خوب بشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

سلام. پرریزی پرنده باید دوره طبیعی خودش رو طی کنه و نمیشه کاری کرد که زودتر خوب بشه پس نیاز نیست کار خاصی انجام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)