آی پت

جستجو ...
آی پت

Negar

7 ماه پیش
|
32آی پت
آی پت-1آی پت

افسردگی

سلام از وقتی گربه نر جدید آوردم گربه ماده من افسرده شده نه میو می‌کنه ن بازی می‌کنه فقط بی حال میخابه و صدای ففف و زمخت از خودش درمیاره بی‌حوصله و افسرده شده و حیاط هم نمیره برای گردش گربه ماده ما خیلی حساس و تمیز و متفاوت هست حسود و لجباز هم هست روزای اول کنار نمیومد ولی بعد چندروز کمی کنار اومد در عوض افسرده شده بی‌حال دراز می‌کشه ی جا طرف گربه نر جدید هم نمیرهآی پت