آی پت

جستجو ...
آی پت

ZRA

6 ماه پیش
|
95آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

خیلی اتفاقی کمی شیر خورد و شنیده بودم که مضره و در نبود من خونوادم بهش شیر دادن اونم خیلی کم و اولین باره، ممکنه مشکل جدی ای براش پیش بیاد؟ چیکار کنم حالاآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

جای نگرانی نیست. مشکل خاصی پیش نمیاد.

مشاوره حضوری (به زودی)