آی پت

جستجو ...
آی پت

کرمی

7 ماه پیش
|
118آی پت
آی پت0آی پت

عروس

بردمش حموم اب رفته تو دماغو دهن عروس هلندیم بیحاله و موقعه نفس کشیدن تکون زیادی میخوره دوبار هم از دهنش اب و غذا اومد بالا چیکارش کنم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 7 ماه پیش

به نظر میرسه دچار سرماخوردگی شده و دستگاه تنفسی عفونت کرده. جای پرنده رو کمی گرم کنید و اگر دیدید خیلی بیحال و کسل شد بهتره ببرید کلینیک دامپزشکی از درمان بشه

مشاوره حضوری (به زودی)