آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد

5 ماه پیش
|
96آی پت
آی پت0آی پت

چرا؟

شاه طوطی من زبونش رورو انگشتم و تند تند با زبونش ضربه میزنه چرا ؟ سوال بعدیم اینه طوطی رو تازه خریدیم و وقتی زنگ در میخوره طوطی هی جیق میکشه تا ۱۰ دیقه صبحا هم که بیدار میشه تا ۳ ، ۴ ساعت همینجور جیغ میزنهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

طوطی وقتی وارد یک محیط جدید میشن به دلیل ترس از افراد و محیط جدید دچار اضطراب و پرخاشگری میشن و رفتارهای عجیب نشون میدن مثل جیغ زدن - گاز گرفتن آدمها و یا نوک زدن. معمولا با گذشت زمان کم کم به محیط جدید عادت میکنند و این رفتار ها کم میشه. تو این مدت هم باید پرنده خواب کافی به اندازه ۱۳ - ۱۴ ساعت در روز داشته باشه.

مشاوره حضوری (به زودی)