آی پت

جستجو ...
آی پت

روژان

7 ماه پیش
|
81آی پت
آی پت0آی پت

چشم گربه

چشم بچه گربه‌م لکه سفید افتاده باید چیکار کنم ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 7 ماه پیش

متاسفانه نمیشه اینجا نظر داد و حتما باید از نزدیک معاینه بشه. ببرید پیش دامپزشک تا دقیق معانیه و بررسی کنه

مشاوره حضوری (به زودی)