آی پت

جستجو ...
آی پت

محدثه

5 ماه پیش
|
85آی پت
آی پت0آی پت

....

چرا مرغ عشق نر میره روی پشت مرغ عشق ماده؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

صرفا این که پرنده میره پشت اون یکی هیچ نظری نمیشه داد. باید شرایط پرنده بطور کامل از نظر تغذیه و نحوه نگهداری بررسی بشه تا ببینیم علت چیه

مشاوره حضوری (به زودی)