آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
5 ماه پیش
|
116آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

ببخشید دارویی هست که پرنده بیشتر تخم کنه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

خیر دارویی وجود نداره. پرنده یک توان بدنی مشخص و ثابتی داره و نمیتونه بیشتر از حد توانش تخم بگذاره و در غیراینصورت باعث میشه پرنده در زمان کوتاه دچار مشکلات بیماری بشه

مشاوره حضوری (به زودی)