آی پت

جستجو ...
آی پت

Panic Point

6 ماه پیش
|
67آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام.برای نطفه سنجی تخم باید چند بار نطفه سنجی بشه و چند روز از تخم ها گزشته باشه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

سلام. تو 10 روزگی میشه انجام داد و فقط یکبار انجام بدید و دستکاری زیاد تخم ها باعث مرگ جوجه میشه

مشاوره حضوری (به زودی)