آی پت

جستجو ...
آی پت

Nadia

2 ماه پیش
|
39آی پت
آی پت0آی پت

بیماری

سلام واسه سرماخوردگی یا عفونت تنفسی مرغ مینا دارویی هست؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

سلام. برای درمان سرماخوردگی باید پرنده رو ببرید کلینیک دامپزشکی اول وضعیتش رو بررسی کنه بعد دارو تجویز بشه

مشاوره حضوری (به زودی)