آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

5 ماه پیش
|
93آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

عروس هلندیم رو گلدون کاکتوس نشست و خار رفته به پاش،چیکارمیشه کرد؟چجوری بفهمم مشکلی پیش نمیاد و عفونت نمیکنه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

خار کاکتوس مشکلی پیش نمیاره و نیازی نیست کاری انجام بدید

مشاوره حضوری (به زودی)