آی پت

جستجو ...
آی پت

محدثه

7 ماه پیش
|
34آی پت
آی پت0آی پت

سن

پای سیاه عروس هلندی چه فرقی با پای صورتی عروس هلندی داره؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 7 ماه پیش

منظورتون رو واضح بگید لطفا

مشاوره حضوری (به زودی)
آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 7 ماه پیش

خیر رنگ پا به این موضوع ربطی نداره. رنگ سیاه پا یک چیز ارثی است مثل رنگ آدمهایی که سیاه پوست هستند و نشانه موضوع خاصی نیست

مشاوره حضوری (به زودی)