آی پت

جستجو ...
آی پت

پرستو

2 ماه پیش
|
42آی پت
آی پت0آی پت

بی حالی و بی اشتهائی

حس میکنم دستاش بی حرکت هست آب و غذا حتی به اجبار نمیخورد آب باسرنگ میدمش برا غذا نمیدونم چجور بدم دهنشو قفل میکنه.وضعیت دندادن و حفر بینی خوبه.زائده ای هم روبدنش نیس زخم هم نشدهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

اینجور موارد بیماری را از راه دور نمیشه تشخیص داد و باید حضوری ببرید کلینیک دامپزشکی تا از نزدیک بررسی بشه

مشاوره حضوری (به زودی)