آی پت

جستجو ...
آی پت

احمد

4 ماه پیش
|
72آی پت
آی پت0آی پت

مریضی مرغ عشقم

مرغ عشقم 2 روزه بیحاله و مدفوعش آبکیه وغذا نمیخوره بهش امروز تتراسیکلین دادم با ویتامین سی چکارش کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

احتمالا دچار سرماخوردگی و عفونت تنفسی شده و از راه دور نمیشه درمانی انجام داد و باید ببرید پیش دامپزشک تا نزدیک ببینه و دارو تجویز کنه

مشاوره حضوری (به زودی)