آی پت

جستجو ...
آی پت

مهدی

5 ماه پیش
|
48آی پت
آی پت-1آی پت

نژاد سگم چیه

لطفا راهنمایی کنید. چه نوع هاسکی هست و قیمت این سگ چقدر می ارزه سالم سالم. و آیا سگ خوبی هست؟آی پت