آی پت

جستجو ...
آی پت

حسین

2 ماه پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام میشه بگید چرا عروس هلندی نوک و دماغشا میماله به چوب بعد یهو میزنه اواز ؟ نر انجام فقط میدهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

سلام. دلیل خاصی نداره. معمولا رفتار شیطنت پرنده هاست

مشاوره حضوری (به زودی)