آی پت

جستجو ...
آی پت

Ftme

2 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

سنگ در مدفوع

عروس هلندی من گاهی اوقات یه چیزی شبیه سنگ مشکی که کوچیکه توی مدفوعش دیده میشه این برای چیه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

اون اجسام را به صورت چشمی نمیشه تشخیص داد و باید از مدفوع نمونه گرفته بشه برای آزمایش میکروسکوپی

مشاوره حضوری (به زودی)