آی پت

جستجو ...
آی پت

Ftme

2 ماه پیش
|
18آی پت
آی پت0آی پت

سنگ در مدفوع

ممنون از پاسخگوییتون فقط میتونه بیماری چیزی باشه؟ یا عادیه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

اگر عادی باشه که نیازی به آزمایش نیست. پس چون غیر عادی هست باید آزمایش انجام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)