آی پت

جستجو ...
آی پت

بهرامی

6 ماه پیش
|
75آی پت
آی پت1آی پت

ورم چینه دون

جوجه ۱۰ روزه چینه دونش ورم دارهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

کاری رو که گفتم انجام دادید؟ اون تورم به دلیل انباشته شدن مواد غذایی هست. باید تخلیه بشه تا بتونم دارو بدم تا دچار عفونت نشه

مشاوره حضوری (به زودی)