آی پت

جستجو ...
آی پت

بابایی

4 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

جوجه

سلام از توی تخم عروس هلندیم صدا جوجه میاد ،چیکار کنم؟؟خودش میشکونه تخمشو؟صب یکیش دراومدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

سلام. میتونید خیلی آرام ترک کوچک ایجاد کنید تا بتونه بیاد بیرون

مشاوره حضوری (به زودی)