آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

4 ماه پیش
|
31آی پت
آی پت-1آی پت

خارش وعطسه

خارش بیش ازحد عروس هلندی حتی بعد حموم دلیلش چیه لطفا بگیدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

به دلیل سرماخوردگی هستش که در واقع بینی و دماغش خارش داره که برای درمان باید ببرید کلینیک دامپزشکی

مشاوره حضوری (به زودی)