آی پت

جستجو ...
آی پت

مهدی

6 ماه پیش
|
29آی پت
آی پت0آی پت

تخمگذاری

سلام عروس هلندی من سه تا تخم گذاشته بود دوتا از اون ها جوجه شد و یکی مونده اونم تا دو روز دیگ جوجه میشه من میخواستم بدونم شب ها برق را خاموش کنم والیدین میتونن تو تاریکی به جوجه ها غذا بدن یا اینکه برق تا صبح روشن باشه ضرره که والیدن بتونن به جوجه ها غذا بدنآی پت