آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
6 ماه پیش
|
45آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی.

از کجا بدونیم عروس هلندی تخم داره؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

پرنده اگر تخم داشته باشه حداکثر ۲۴ ساعت بعد از بدنش خارج میشه پس این موضوع خیلی پیچیده نیست

مشاوره حضوری (به زودی)