آی پت

جستجو ...
آی پت

هادی

تهران، اسلامشهر
|
1 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

یه عروس هلندی جوجه دارم ک تازه دون خور شده بعد به لگنش ک دست میزنم دوتا استخون ضاعد هست که چسبیدن به هم آیا عروس نره یا ماده؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

این روشهای تعیین جنسیت برای جوجه جواب نمیده و باید صبر کنید تا کامل بالغ بشن حدود ۷ ماهگی به بعد

مشاوره حضوری (به زودی)