آی پت

جستجو ...
آی پت

مهدی

1 ماه پیش
|
9آی پت
آی پت0آی پت

تخمگذاری

سلام عروس هلندی من سه تا تخم گزاشت که دوتاش جوجه شد و اون یه دونه تخم امروز باید جوجه میشد و اینکه اگه جوجه نشد تخم رو بردارم والدین ها قهر نکنند که به اون دوتا جوجه که خیلی عالی بهشون غذا میدادن دیگ غذا ندن؟ ممنون بابت راهنماییآی پت