آی پت

جستجو ...
آی پت

حسین

1 ماه پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام. من برگ اکالیپتوس از درخت ها کندم و برگ هایی که خشک شده بود را کندم و شستم به نظرتون این برگه اکالیپتوس هست یا من اشتباه کردم؟ خشک نیست میتونم بریزم تو لانه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. اینها شبیه اکالیپتوس هستند ولی برای اطمینان به یک گل فروش نشان بدید اونها بهتر میدونند. تو لانه نیازی نیست بریزید. یه جوری آویزون کنید به بخوره چون پرنده ها دوست دارند

مشاوره حضوری (به زودی)