آی پت

جستجو ...
آی پت

Panic Point

6 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام. من برگ اکالیپتوس از درخت ها کندم و برگ هایی که خشک شده بود را کندم و شستم به نظرتون این برگه اکالیپتوس هست یا من اشتباه کردم؟ خشک نیست میتونم بریزم تو لانه؟آی پت