آی پت

جستجو ...
آی پت

عبدالحکیم

4 ماه پیش
|
83آی پت
آی پت0آی پت

اسهال

یه بزداریم که خیلی حالش بده چندروزه هیچی نمیخوره اسهال بدی هم هستآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

از داروخانه پودر او ار اس ORS بگیرید مطابق دستور روی پاکت با آب مخلوط کنید هر 4 ساعت بدید بخوره. فردا در اولین فرصت ببرید کلینیک دامپزشکی تا درمان بشه وگرنه تلف میشه

مشاوره حضوری (به زودی)