آی پت

جستجو ...
آی پت

مهدی

4 ماه پیش
|
75آی پت
آی پت0آی پت

مینا

سلام مرغ مینام داره نابینا میشه آیا امیدی به درمانش هستآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

سلام. متاسفانه معمولا امید زیادی نیست. باز میتونید ببرید کلینیک از نزدیک ببینند

مشاوره حضوری (به زودی)