آی پت

جستجو ...
آی پت

فندوق

6 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

پر سیاه

عروس هلندی من رنگش سیاه شده و با شستن به حالت اول برنمیگرده ایا راهی هست ؟؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

سیاه شدن پرها به دلیل این هست که قبلا استرس شدید داشته و به شستن از بین نمیره. باید صیبر کنید بعضی از پر ریزی طبیعی، پرهای جدید که جایگزین بشن این مشکل برطرف میشه

مشاوره حضوری (به زودی)