آی پت

جستجو ...
آی پت

بابایی

5 ماه پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

نزاد جوجه

پشتیبان پردونه سلام میخاستم بدونم که نژاد جوجه های عروس هلندی خاکستری کله زرد با عروس هلندی نقره ای مغلوب(گونه های نارنجی )چی میشه؟۳تا جوجه س کسی میدونه؟آی پت