آی پت

جستجو ...
آی پت

محدثه

1 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت1آی پت

ناخن مرغ عشق

بع یه سوال دیگه اینکه روی ناخن های مرغ عشق کثیفی هایی وجود داره میشه بگید چطوری تمیزش کنم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

اگر کثیفی باشه مسلما با شستن از پاک میشه ولی اگر نرفت باید ببینید اون لکه ها چی هستند و چرا ایجاد شدند.

مشاوره حضوری (به زودی)