آی پت

جستجو ...
آی پت

حلما

4 ماه پیش
|
92آی پت
آی پت0آی پت

مرغ عشق روغنی

سلام من مرغ عشق نرم رو براش ظرف گذاشتم حموم کرد بعدش چون بال هاش سنگین شده بود یهو پرید افتاد توی ماهیتابه روغن روغنش داغ نبود ولی مرغ عشقم روغنی شده گذاشتم خشک شد بعدش کردمش توی آب ولی روغنش پاک نشد خیلی نگرانشم چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

سلام. مجبورید با شامپو بشورید

مشاوره حضوری (به زودی)