آی پت

جستجو ...
آی پت

امیرحسین

1 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت1آی پت

طبیعی هست بیضه سگم یکم سیاه شده باشه؟

بیضه سگم یکم سیاه شده طبیعی است ولی ورم نداردآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

خیر سیاه شدن بیضه اصلا طبیعی نیست و باید ببرید دکتر از نزدیک به دقت نگاه کنه چون ممکنه مشکل جدی باشه

مشاوره حضوری (به زودی)