آی پت

جستجو ...
آی پت

علیرضا

1 ماه پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

چشم بسته عروس هلندی

سلام عروس هلندی ما به تازگی جوجه اورده ولی جوجه از وقتی چشماش باز شدن یه چشمش بسته است البته چند ساعتی چشمش رو باز کرد ولی بازم دیدیم بسته است.پلک هم میزنه با اون چشم بسته اگه بیماریه چه دارویی براش مناسبه؟آی پت