آی پت

جستجو ...
آی پت

حمید

1 ماه پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

تخمگذاری

سلام. عروس هلندی در هر بار تخمگذاری چند تا تخم میذاره؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. معمولا در هر دوره بین 5 تا 7 تا تخم میذارند

مشاوره حضوری (به زودی)