آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد مهدی مرادی

4 ماه پیش
|
35آی پت
آی پت0آی پت

سر و صدای عروس هلندی

یه عروس ۵ ماهه دارم که ۴ روزه خیلی سر و صدا میکنه و قفس و همه چیزش خوبه غذاش هم مثل همیشه است و ... هی تاج سرش را میخوابونه و کتفش را هم کمی باز میکنه و جیغ میزنه( خیلی خیلی بلند نه ولی در حد سوت هم نیست کمی بلنده) فقط وقتی میرم کنارش و نازش میکنم اروم میشه. باید چی کار کنم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

احتمالا پرنده دچار بی‌حوصلگی شده. باید در طی روز ۲ تا ۳ ساعت آزادانه بیرون قفس پرواز کنه. براش اسبابی گذاشته بشه داخل قفس و ارتباط کلامی و بازی کردن با پرنده هم فراموش نشه

مشاوره حضوری (به زودی)