آی پت

جستجو ...
آی پت

امیدی

6 ماه پیش
|
35آی پت
آی پت0آی پت

جدا کردن نر

آیا لازمه زمان تولد جوجه ها نر رو به یه قفس جدا منتقل کنیم؟ و اگر جدا کرده باشیم میشه برش گردوند به قفسی که جوجه ها هستن؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

خیر نیازی به جدا کردن نیست مگر اینکه پرنده نر پرخاشگری نشون بده و با بقیه دعوا کنه. اگر جدا کردید و دعوا نمیکنه میتونید برگردانید

مشاوره حضوری (به زودی)