آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد مهدی مرادی

4 ماه پیش
|
84آی پت
آی پت0آی پت

مدفوع خونی

امروز یک دفعه عروس هلندی مدفوع خونی کرد تا ساعت قبل مدفوعش طبیعی بود. رنگش قرمزه و غذاش هم کمی پلت خورده و تخمه و ارزن و ... باید چیکار کنم؟ بزارم یک جای تاریک تا بخوابه؟ چی بش بدم؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

یک روز صبر کنید اگر برطرف نشد باید ببرید کلینیک دامپزشکی تا از روده نمونه برداری بشه برای آزمایش از مدفوع

مشاوره حضوری (به زودی)