آی پت

جستجو ...
آی پت

امیدی

6 ماه پیش
|
105آی پت
آی پت0آی پت

گذاشتن پوشال بعد از درآمدن جوجه ها

آیا میشه بعد از در اومدن جوجه ها در لانه پوشال گذاشت؟؟ نرو و ماده میرن داخل لونه!؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

بله بهتره پوشال گذاشته بشه. نر و ماده هم برای غذا دادن داخل لونه رفت و آمد می‌کنند

مشاوره حضوری (به زودی)